Αξιολόγηση Πληροφοριακού Συστήματος

Αγαπητέ/η επισκέπτη/τρια του δικτυακού τόπου,

Πρώτα απ’ όλα η παρούσα αξιολόγηση αναφέρεται στο Γεω-Περιβαλλοντικό Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση E-GIS.

Σε ευχαριστούμε που τον επισκέφτηκες, ελπίζοντας ότι σου φάνηκε ενδιαφέρων και χρήσιμος. Η κατάθεση της γνώμης σου είναι για μας πολύτιμη, επειδή πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει να τον βελτιώσουμε. Η συμπλήρωση είναι ανώνυμη, απλή και δεν απαιτεί πάνω από 3’.

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη και προκαταβολικά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Από την ομάδα έργου


Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
“Tσεκάρετε” (με κλικ) σε κάθε τετράγωνο που αντιστοιχεί σε απάντηση που επιλέξατε.
Στις ελάχιστες ερωτήσεις που ζητούν συμπλήρωση κειμένου, γράψτε την απάντησή σας.
Πολιτική απορρήτου
Απόλυτη προτεραιότητα της έρευνας αποτελεί η ανωνυμία των απαντήσεων. Όλες οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές.
Θα χρησιμοποιηθούν μόνο για συνολική στατιστική ανάλυση και για τη βελτίωση της ιστοσελίδας.


 

Ενότητα Α. Ατομικά Στοιχεία

Επιλέξτε μια από τις παραπάνω απαντήσεις

Ενότητα Β. Χρηστικότητα πλατφόρμας


βαθμολογία 1 (χαμηλή) – 5 (υψηλή), ΔΞ=Δεν ξέρω/δεν μπορώ να κρίνω

12345ΔΞ
Πόσο εύκολη είναι η πλοήγηση στην πλατφόρμα;
Πόσο καλή θεωρείτε ότι είναι η οργάνωση της πληροφορίας στην πλατφόρμα;
Πόσο εύκολη είναι η σύνταξη ερωτημάτων;
Πόσο καλή θεωρείτε ότι είναι η παρουσίαση των χαρτών;
Πόσο καλή θεωρείτε ότι είναι η παρουσίαση αντικειμένων πάνω στους χάρτες;
Πόσο χρήσιμη βρήκατε την πληροφορία που περιέχεται στο μενού βοήθειας (επιλογή Help) που παρέχει η πλατφόρμα;
Αξιολογήστε συνολικά την ποιότητα παρουσίασης της πλατφόρμας
Αξιολογήστε συνολικά την ευχρηστία της πλατφόρμας
Αξιολογήστε τον χρόνο πλοήγησης στην πλατφόρμα (χρόνος «φόρτωσης» ιστοσελίδων)
Αξιολογήστε τον χρόνο απόκρισης σε ερωτήματα

Ενότητα Γ. Περιεχόμενο Πλατφόρμας


βαθμολογία 1 (χαμηλή) – 5 (υψηλή), ΔΞ=Δεν ξέρω/δεν μπορώ να κρίνω

12345ΔΞ
Πόσο κατανοητή θεωρείτε την πληροφορία που διαχειρίζεται η πλατφόρμα;
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το πλήθος των διαφορετικών τύπων αρχείων (file formats) που εξάγονται από την πλατφόρμα;
Αξιολογήστε την πληρότητα των δεδομένων που παρέχει η πλατφόρμα
Αξιολογήστε την ακρίβεια των δεδομένων που παρέχει η πλατφόρμα
Αξιολογήστε την ορθότητα των δεδομένων που παρέχει η πλατφόρμα
Πόσο ικανοποιητική κρίνετε την πλατφόρμα ως προς το είδος των ερωτημάτων που μπορεί να διαχειριστεί;
Πόσο πλήρεις κρίνετε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσατε στην πλατφόρμα;
Πόσο ακριβείς κρίνετε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσατε στην πλατφόρμα;
Πόσο χρήσιμα θεωρείτε τα έτοιμα ερωτήματα που παρέχει η πλατφόρμα;
Αξιολογήστε την πλατφόρμα ως προς τη συχνότητα εμφάνισης σφαλμάτων
Αξιολογήστε την πλατφόρμα ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα

Ενότητα Δ. Επιπλέον στοιχεία


 

CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση είναι για να διαπιστωθεί εάν ή όχι είστε άνθρωπος και για την αποτροπή ανεπιθύμητων υποβολών.
7
H
1
8
a
Z
Εισάγετε τον κωδικό χωρίς τα κενά.