Οφέλη για την εθνική οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον

 


Το έργο «Ανάπτυξη ενός Γεω-Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος» στοχεύει βραχυπρόθεσμα να αποδώσει μια ρεαλιστική εικόνα για το πώς, και ποιος μπορεί να αξιοποιήσει περιοχές που τον ενδιαφέρουν.

Μακροπρόθεσμα η επιλογή των αντίστοιχων περιοχών θα έχει άμεση επίδραση στον ορθολογισμό των αποφάσεων για τις περιβαλλοντικές εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια, οδηγώντας σε μείωση του κόστους των επενδύσεων, που είναι ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον καθιστώντας το άμεσα ωφελημένο.

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα για την αποτελεσματική επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι η έλλειψη σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και εφαρμογών. Οι κύριοι στόχοι του έργου αυτού είναι:

  • Να δημιουργήσει κατάλληλες προϋποθέσεις για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, με στόχο να παρέχονται ακριβείς πληροφορίες στις αρχές, στους επενδυτές, ή στους πολίτες σχετικά με τις περιβαλλοντικές προοπτικές των δραστηριοτήτων που θα ασκούνται.
  • Να συμβάλλει σε ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό διοικητικό - περιβαλλοντικό έλεγχο.
  • Να εξασφαλίσει τις προοπτικές της μελλοντικής ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα, μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος.