Διαδημοτική Επιχ. Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας, ΑΕ των ΟΤΑ, είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας (πρώην επαρχία Θήβας).

Κύριο αντικείμενό της είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων της περιοχής.