Γνώσις Computers

Η ΓΝΩΣΙΣ Computers, από την ίδρυσή της το 1993, στηριζόμενη στην εμπειρία και το επιστημονικό υπόβαθρο των ιδρυτικών της στελεχών, δραστηριοποιείται στην υλοποίηση έργων υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης. Στα πρώτα έργα που υλοποίησε περιλαμβάνονται έργα Πληροφοριακών Συστημάτων σε περισσότερους από 200 οργανισμούς. Η ΓΝΩΣΙΣ Computers λειτουργεί σαν Ο.E.