Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

To Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα δυναμικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με αποστολή την προαγωγή της γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και τη συνεισφορά στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.