ΤΕΕ - Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος

Το Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΤΕΕ (ΤΕΕ/ΤΑΣΕ) είναι ένα από τα 17 Περιφερειακά Τμήματα. Εχει έδρα την Λαμία και περιλαμβάνει τους Νομούς Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, αποτελεί με το Τμήμα Ευβοίας την έκφραση του ΤΕΕ στην περιοχή της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, και ασκεί αρμοδιότητες για θέματα που έχουν σχέση με την περιφέρειά του. Η διάρθρωσή του συμπληρώνεται από τις Νομαρχιακές Επιτροπές που λειτουργούν στους Νομούς Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας.